Vis en Seizoen

Vis&Seizoen is van mening dat voor de vertaling naar een duurzame visserij een brede aanpak nodig is waarbij de gehele visketen betrokken wordt. Dus de visserij, groothandel, horeca en consument moeten samen een bijdrage leveren aan duurzame visserij. Alleen op die manier houden we de visstanden op peil en kunnen we genieten van top kwaliteit vis! Samen kiezen voor verantwoord genieten en voor een 100% duurzaam assortiment dus.

Horeca Partners

Zoals eerder vermeld wil Vis&Seizoen de horeca stimuleren het aandeel duurzaam verantwoorde vis steeds verder te vergroten, zonder afbreuk te doen aan smaak, kwaliteit en marge. Horeca Partners worden hiervoor ondersteund bij menuplanning, personeelsvoorlichting en marketing. Voorwaarde voor deelname is dat men zich committeert aan een concrete doelstelling om binnen ½ jaar na aanmelding met minimaal 50% duurzaam verantwoorde vis te werken.

 

Restaurants aangesloten bij `Vis en Seizoen` >>>