Friends for Life

Kraanwater ja, maar wel voor het goede doel!

Door het bestellen van 1 liter 'Friends for Life water' wordt bijgedragen aan de studie van een leerling in Kenia zodat deze een bter toekomt op kan bouwen.

Onderwijs, het beste wapen tegen armoede!

Het doel van de stichting Friends for Life is zich inzetten voor onderwijs en educatie van jonge mensen uit de armste delen van Kenia, door middel van het verstrekken van zoveel mogelijk studiebeurzen aan jongeren die zelf hiervoor onvoldoende financiele middelen hebben.

Dit onder de volgende condities:

  • commitment van elke student om na afstuderen een nieuwe student te sponsoren
  • commitment van de student om werk te vinden in Kenia en activiteiten te ontwikkelen ten bate van de verdere ontwikkeling van het het land

De stichting is opgericht in 2002 en heeft tot op heden ca 250 studiebeurzen verstrekt aan studenten, daarvan is ongeveer de helft afgestudeerd en een deel van hen sponsort intussen een nieuwe student. De studies variƫren van het afmaken van het volgen van een vakopleiding, HBO-opleiding of universitaire studie.

Het doel is ieder gemotiveerde jongere in Kenia professionele scholing te bieden, helpt u mee?

Meer info op : www.ffl-foundation.org

Restaurants aangesloten bij `Friends for Life` >>>